Contact

Head Office:

Diwan Bahadur Vallabhdas Palace,
Hanuman Tal, Jabalpur (M.P)
482002 India.

Google Map Location


College Address:

Laxmipur, Ukhri Road,
Jabalpur 482002 (M.P) India.

Get Direction

Landline : +91-2759003
Phone No.: 94251-50892
Email: narmadashikshamahavidyalaya@gmail.com